Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf telefonisch een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u indien gewenst de gehele dag telefonisch terecht bij de assistente. Indien u de dokter voor korte vragen telefonisch wilt spreken kunt u dit kenbaar maken aan de assistente . Zij zal met u overleggen over een geschikt tijdstip waarop de dokter u terugbelt.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Dit voorkomt lange wachttijden.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Aanvraag huisbezoek zo mogelijk telefonisch voor 10.00 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.