Waarneming

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is of dat zijn of haar spreekuur vol staat. Er is hiervoor een waarnemend huisarts in de praktijk werkzaam: mw S. Hogeweg