eConsult

Het eConsult is met name bedoeld voor het inwinnen van informatie over administratieve zaken en het opvragen van laboratorium en rontgen uitslagen. Bovendien kunt u bepaalde thuismetingen zoals  uw bloeddruk en diabetes dagcurves op deze manier doorgeven. Voor overige medische zaken kunt u contact opnemen met de assitente. Het gebruik van eConsult is alleen mogelijk voor patienten die ingeschreven staan in onze praktijk.

Alle eConsulten worden beoordeeld door onze praktijkverpleegkundigen, zij beoordelen welke medewerker uw vraag het beste kan beantwoorden. Wij streven naar beantwoording van uw vraag binnen 48 uur, in het weekeinde kan dit wat langer duren. Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'Overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Kies eerst een onderwerp voordat u de vraag stelt. Extra informatie over de onderwerpen vindt u bij 'Toelichting'.

Spoedgevallen
Het eConsult is niet bedoeld voor spoedgevallen. Neem bij spoedgevallen direct telefonisch contact met de praktijk. Bel de praktijk ook wanneer u twijfelt over de ernst van de klachten: 038 4219922, Spoedlijn 038 4219924

Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.